Organisationstillhörighet

 

Sveriges Försäkringsförmedlares Förening /SFM
Vi är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening SFM. SFM företräder de flesta försäkringsförmedlare i Sverige som har tillstånd av Finansinspektionen. 


SFM verkar för att upprätthålla god försäkringsförmedlarsed samt för att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen. Detta sker bland annat genom utbildningar och juridisk rådgivning. Dessutom har de ett etiskt regelverk som vi försäkringsförmedlare jobbar efter.

 

 

InsureSec

Vår försäkringsförmedlare har avtal med InsureSec, som är ett institut för självreglering i försäkringsförmedlarbranchen. Via InsureSec genomgår han en årlig licencering. InsureSec är bildat av SFM och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen och ska säkerställa att försäkringsförmedlare agerar korrekt, proffesionellt och med kundens bästa för ögonen

 

 

 

Tydliga 
Försäkringsmäklarna Lundgren Lycksele AB tillhör Tydliga inom Free Broker Group. Tydliga är en ny aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. Vi är idag drygt 270 förmedlare på 110 förmedlarbolag i Sverige.  


Tydliga är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.

 

 

Besök oss

Storgatan 36
921 31 Lycksele

Kontakta oss

Telefon 0950 - 105 55
info@lundgrenlycksele.se

Öppettider

Vardagar 08.15 - 16.30
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Dela vår sida


Information om cookies